Ana Sayfa

  Sıhhiye Ofisi Beytepe Ofisi
Adres: Sıhhiye Yerleşkesi
Öğrenci Yemekhane Binası
06100 Sıhhiye
ANKARA
Beytepe Yerleşkesi
Rektörlük Binası
4. Kat
06800 Beytepe ANKARA
Telefon: (90 312) 305 2635 (90 312) 297 6794
Faks:
(90 312) 297 6795
Eposta: yasamboyu@hacettepe.edu.tr
Duyurular

Eğiticilerin Eğitimi Programı kesin kayıtları için lütfen tıklayınız.

Sürekli Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde, üniversitemiz akademik personeline yönelik düzenlenecek eğitimlere ilişkin form

Üniversite Senatosunun 21 Eylül 2012 tarih 2012-323 sayılı kararıyla Merkezimizin adı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi olarak değiştirilmiştir.

yasamboyu@hacettepe.edu.tr